Arbeidene vil foregå natt til fredag 2. august og innebærer at Norkynhalvøya vil bli uten strøm fra kl 0100 og i ca to timer. Statnett beklager sterkt at Nordkyn igjen rammes av strømbrudd, men ser dessverre at dette er nødvendig av hensyn til fremtidig forsyningssikkerhet.