- Vi må ha et oppgradert nett og tilknytning til Europa, mente Elvestuen.

 

- Men det er ikke likegyldig for Regjeringen om investeringene blir på 5 eller 7 milliarder kroner hvert år, sa Astrup og understreket behovet for kostnadseffektivitet og lønnsomhet.  – Vi har en ambisjon om å spille en større rolle i Nord-Europa, men vi er avhengig av lønnsomhet. Det er bedre å redde verden med sorte tall enn med røde.

 

Hansson la vekt på sterkere klimasatsing, men også vilje til å betale for eksempelvis å ta vare på biologisk mangfold.

- Norge må være en del av en nord-europeisk energi- og klimasatsing. Men det er ingen vits i naturinngrep dersom man ikke har behov for kraften.

 

- Vi ønsker å skape et godt, klimavennlig og fremtidsrettet samfunn med arbeidsplasser i Norge. Som politikere må vi se helhetlig på sakene og ikke gå rett på limpinnen når det dukker opp nye ideer, sa Henriksen.