Frem til nå har markedsaktørene kun fått tilgang til statistikkrapporter i PDF-format for det totale elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige. Med lanseringen onsdag vil alle kunne hente ut oversikter over transaksjoner, utstedelse, pris etc.

 

- Dette vil bedre transparensen i markedet og gjøre statistikken mer brukervennlig, sier seksjonssjef Lars Olav Fosse i seksjon for elsertifikater, Statnett. Grafer og tabeller har også fått et løft utseendemessig.

 

Markedet informeres samtidig

En innvending mot det felles norsk-svenske markedet er at statistikk for utstedelse og annullering har blitt publisert på ulike tidspunkt i det norske registeret NECS og det svenske registeret Cesar. I den felles statistikken vil ingenting bli oppdatert før tall fra begge registre foreligger. Dermed vil alle aktørene få informasjonen samtidig.

 

- Det er uheldig dersom ulike aktører handler på forskjellig informasjon, og det har vært viktig å få rettet opp i dette, sier Fosse.

 

Volumene fremdeles størst i Sverige

Mens det så langt i år er utstedt 676 000 sertifikater i Norge, er det i Sverige utstedt 11,5 millioner. I den nye statistikken vil man til en hver tid se hvor mange sertifikater som totalt er tilgjengelige i registeret.

 

På grunn av koordinering med Sverige vil felles statistikk først være tilgjengelig fra klokken 09:30. Det norske registeret NECS skal etter planen være tilbake etter oppgradering 09:00 onsdag 11. desember.