Det avsluttende budskap i filmen er at Statnett leverer energien - til deg der du er – via "vårt felles kraftnett". - For oss er dette en måte å utnytte sponsoratet med Norges Skøyteforbund og den gjenkjennelseseffekten som ligger i skøytesporten til å få fortalt noe essensielt om Statnett, utdyper Pladsen. 

Hva ønsker Statnett å oppnå med en reklamefilm? 
- Vi opplever at det er særlig viktig å sørge for kjennskap til Statnett-navnet og en grunnleggende kunnskap om vår rolle i en fase hvor vi skal gjøre omfattende investeringer over hele landet. Folk som kommer i befatning med våre prosjekter trenger å kjenne oss og rollen vår, og vi håper de som ser filmen vil ønske å søke mer informasjon om det Statnett driver med. Du og jeg bruker strøm fra vi står opp om morgenen til vi legger oss om kvelden, så en sikker strømforsyning er noe som angår alle mennesker. 

Men hvorfor samarbeider dere med skøytelandslaget? 
- Skøytesporten tilhører selve grunnfjellet i norsk idrett, og har lange tradisjoner her i landet. Det er et verdifullt arbeid vi støtter. Avtalen bidrar til at Norges Skøyteforbund kan utvikle neste generasjon skøyteløpere, akkurat som Statnett utvikler neste generasjon sentralnett. Samtidig gir samarbeidet oss muligheter til å synliggjøre Statnett, og for oss som bedrift er det selvsagt viktig, uttaler Pladsen. -. Samarbeidet med noen av verdens beste skøyteløpere brukes også til å gi Statnetts egne ansatte gode tips og råd om det å holde seg i form. 50-60 prosent av våre ansatte er i dag aktive i en eller annen form for bedriftsidrett.

Filmen vil gå på norske tv-skjermer under helgens EM i Heerenveen, samt under allround VM på Hamar i februar. 

Se filmen på www.samarbeidskraft.no