- I fjor sa jeg at fremtiden er usikker, men elektrisk. Nå er jeg sikker: Fremtiden ER elektrisk.

 

Slik startet konsernsjef Auke Lont sitt foredrag under årets høstkonferanse. Olje- og energiminister Tord Lien hadde noen minutter tidligere påpekt hvor viktig det er for folk at det til enhver tid er strøm i husene. Lont understreket at flere trekk peker mot at tilgangen på elektrisitet blir enda viktigere fremover.

 

- Det er én ting det internasjonale klimapanelet peker tydelig på: Vi trenger mer CO2-fri energi. Og vi ser at nye energikilder tar over. For eksempel bygges det 200 MW ny solkraft hver eneste måned i Tyskland, selv om subsidiene er redusert. Sist søndag ble to tredeler av det tyske forbruket levert av fornybar. Samtidig var det 616 nordmenn som kjøpte en Tesla S elbil bare i september i år. Det er mange tegn på at fremtiden er elektrisk, og dette er en utvikling som vil fortsette og som vi vil merke, sa Lont.

 

Sterkere nett, bedre marked og kommunikasjon

Skal den nye fornybarproduksjonen nå forbrukerne er en avhengig av sterkere nett. Og Statnett oppgraderer hele tiden det norske sentralnettet.

- Tidligere i år satte vi i drift linjen mellom Varangerbotn og Skogfoss, og om kort tid er også linjen Sima-Samnanger ferdig bygget. Vi legger også akkurat nå nye kabler over Oslofjorden, og vi har kommet langt i prosessen med nye mellomlandsforbindelser. Vi har god fremdrift, og har doblet investeringene fra i fjor til i år, fortalte Lont.

Det er imidlertid ikke nok å bygge ut og oppgradere, nettet skal også driftes. Året rundt og døgnet rundt.

 

- Dere ser ikke mye til det, men det skjer mye innen raskere kommunikasjon. Kommunikasjon er helt avgjørende for å drive et så avansert kraftsystem som vi har. Vi har en satsing på bedre løsninger her. Nå skal også alle få automatiske strømmålere hjemme, og vi jobber med en datahub som er viktig for innføringen av AMS. Dette kan gi både bedre forsyningssikkerhet og innsparinger for nettselskapene.

Statnett jobber også for at markedene skal fungere best mulig. Det nordiske markedet er del av et stadig mer integrert europeisk marked, og Lont trakk frem betydningen av at dette fungerer.

 

- Det er positivt med markedskobling, og planen om et stort felles marked i Nordvest-Europa fra november vil kunne gi bedre prisdannelse. Det er et stort omfattende arbeid som skjer i Brussel når det gjelder det europeiske kraftmarkedet, slik at alle aktører skal møte de samme kravene.

 

To viktige utfordringer

Auke Lont ser to viktige utfordringer med så høy aktivitet som Statnett har. Det ene er at det krever ressurser.

 

- Våre investeringer fører til høyere nettleie. Det er vi åpne på, og det har jeg inntrykk av blir forstått.
Men vi endrer fordelingen av hvem som betaler hva, blant annet ut fra det behovet vi har for fleksibilitet fra kunder. Samtidig påpeker vi at Statnett skal være et effektivt selskap med kostnadseffektive løsninger, og vi justerer porteføljen etter behovet. Vi bygger ikke nett som kundene ikke vil ha.

 

Den andre utfordringen ligger innen helse og sikkerhet.

- Vi har fraværsskade hver niende dag. Statnett jobber med mange ting samtidig i et nett som er godt utnyttet, men vi kan ikke ha det slik at jeg hver uke får beskjed om en fraværsskade. Vi må jobbe for å få ned dette, poengterte Lont, og fulgte opp med at det er summen av valgene Statnett og leverandørene tar som bestemmer om man kan lykkes.

 

- Skal vi bygge nytt eller bygge om? Det kan være førende for risiko. Og skal vi bygge høyt opp i fjellet eller nede i dalene der folk bor? Det er langt mer krevende å bygge i høyden, men folk vil gjerne slippe å se det vi bygger. Vi må ta risiko med når vi planlegger hvordan vi designer nettet, og spørre oss om vi har valgt de rette løsningene og stilt de rette kravene når vi velger leverandører. Alle må spørre seg hva de kan bidra med, sa Auke Lont.

 

Se bilder fra konferansen på Flickr.