Strømbruddene har hatt identisk hendelsesforløp, og har berørt rundt 2000-3000 strømkunder.

 

Strømkundene i Luster har hatt strømbrudd på 83 minutter tirsdag 9. juli,  27 minutter mandag 15. juli, 26 minutter natt til tirsdag 16. juli og nå sist  3 minutter om formiddagen onsdag 17. juli. Statnett beklager ulempene dette har medført for sluttbrukerne.

 

Feilen har oppstått i det provisoriske anlegget i Leirdøla, som er satt opp mens det pågår arbeid i transformatorstasjonen.