Statnett søker om aksept for å starte reservekraftverket på Nyhamna som et beredskapstiltak for å kunne forsyne Ormen Lange dersom det blir utfall av 420 kV-forbindelsen mellom Viklandet og Fræna.

 

Konsekvensene for Norges rolle som gasseksportør til England og kontinentet kan bli store ved utfall av Ormen Lange dersom utfallet blir av en varighet over flere dager. Dersom reservekraftverkene gis tillatelse til å kjøre, vil disse, sammen med Istad Netts 132 kV nett inn mot Fræna stasjon, kunne dekke dagens forbruk på Ormen Lange.

 

Ormen Lange har i dag ensidig forsyning inn til sitt anlegg. Ved utfall av Viklandet-Fræna er det ikke mulig å levere strøm til Ormen Lange-anlegget, som automatisk kobles fra nettet, og gasseksporten stanser.

 

Statnett ber om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene frem til den nye kraftledningen Ørskog-Sogndal er satt i drift.

 

Søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for bruk av Statnetts reservekraftverk (pdf)

Søknad om utvidet utslippstillatelse for Statnetts reservekraftverk på Nyhamna (pdf)