Onsdag 24. juli la skipet C/S Skagerak avgårde fra Bulbjerg i Danmark med nær 130 km sjøkabel om bord.  Den ene enden ble fløtet inn til stranda på Jylland og dratt i land til skjøtepunktet, den andre enden skal skjøtes sammen med en kortere sjøkabel som allerede ligger klar ved Kristiansand. Sjøkabelen legges på opptil 550 meters dyp og spyles så ned i havbunnen. Veien over fra Danmark til Norge er beregnet til å ta omtrent ti dager.

 

- Det var gledelig å se den vellykkede operasjonen der sjøkabelen ble ført i land i Danmark, forteller prosjektleder Arve Strandem.
- Nå gleder vi oss til å møte båten igjen på norsk side, og dermed vite at kabelen er på plass på sjøbunnen mellom de to landene.

 

Når kabelen kommer frem til kysten ved Kristiansand skal den så fløtes gjennom Fugleviksundet og skjøtes med kabelen som allerede er ført i land i Kvivika innerst i Ålefjærfjorden. Her går det så landkabel videre til Kristiansand transformatorstasjon, der Skagerak 4 (SK4) skal knyttes til det norske sentralnettet.

 

- Fløtingen gjennom Fugleviksundet vil sikkert bli et interessant skue for dem som holder til i nærheten og kan se skipet C/S Skagerak fra kysten. Vi må imidlertid be skuelystne om å ikke kjøre båt tett opptil operasjonen for deres egen sikkerhets skyld, sier Arve Strandem.


Det vil være vaktskip som følger utleggingen inntil kabelen er spylt ned i sjøbunnen av M/V Elektron som følger etter C/S Skagerrak. Fløtingen vil trolig være gjennomført på en dag. Statnett har informert fastboende og hytteeiere i det omkringliggende området, og vil også legge ut nøyaktig dato for dette på våre nettsider når operasjonen nærmer seg.

 

Fakta

SK4 vil ha en kapasitet på 700 MW. Fra før gir tre kabler 1000 MW kapasitet mellom Norge og Danmark. Kabelen skal settes i drift desember 2014.

 

Ny kabel til Danmark gir Norge sikrere strøm i år med lite vann, mens norsk reguleringsevne gjør det mulig for Danmark å satse mer på vindkraft og redusere CO2-utslippene. SK4 vil også bidra til å øke verdien av norsk vannkraft, samt til mer stabile kraftpriser.

 

SK4 eies av Statnett sammen med danske Energinet.dk. Sjøkabelen leveres og installeres av Nexans.


Kontaktpersoner

Arve Strandem, prosjektleder - arve.strandem@statnett.no +47 901 31 229  
Christer Gilje, kommunikasjonssjef - christer.gilje@statnett.no +47 952 37 128  
Torgny Valborgland, grunneierkontakt - valborgland@arealservice.no +47 913 85 533