Statnett deltok i fremleggelsen av World Energy Outlook i Brussel 29. november. Denne rapporten oppsummerer analysene og vurderingene det internasjonale energibyrået (IEA) gjør av energimarkedet i årene som kommer, og gir viktige signaler til en rekke ulike aktører og politiske beslutningsorganer verden over.

Konsernsjef Auke Lont var med i panelet som diskuterte årets rapport, og han benyttet anledningen til å utfordre IEA når det gjelder fornybar energi.


- Jeg er mer optimistisk enn IEA når det gjelder fornybar energi. Bare se hva som har skjedd når det gjelder solkraft i Tyskland. Dette er ikke noe man hadde forutsett i analyser for få år siden, sa Lont.


- Jeg tror elektrisitet vil spille en større rolle i fremtiden, og det kan endre bildet i energimarkedet.

 

Mer elektrisitet nødvendig


Sjeføkonom i IEA, Fatih Birol, trakk i sitt innlegg frem at andelen fossil energi har vært konstant på 82% i mange tiår.


- Hvordan bildet blir for fornybar energi kommer blant annet an på hva slags subsidier vi får se i fremtiden, men selv med subsidier vil vi fortsatt ha 75% fossil energi, sa Birol.


- Det er utfordringer, men uten å produsere og bruke mer elektrisitet vil det være vanskelig å nå FNs klimapanels mål om at temperaturen ikke skal øke mer enn to grader, sa Auke Lont.


- Det som må til for å lykkes med dette i europeisk sammenheng er et mer integrert marked, bedre infrastruktur og felles politiske mål fremfor et lappeteppe av nasjonale løsninger.

Et mer integrert marked

Under en mottagelse Statnett holdt dagen før understreket påtroppende generaldirektør for DG Energy i Europakommisjonen, Dominique Ristori, behovet for å knytte det europeiske energimarkedet bedre sammen.

- I fremtiden trenger vi å prioritere energieffektivitet, et integrert europeisk marked og handel med kraft på tvers av landegrensene. Vi trenger flere forbindelser for å bygge opp under et integrert europeisk marked med mer utveksling, sa Ristori.