-  Markedsutvikling og nettutvikling står sentralt i den europeiske energirevolusjonen,  og Norges  rolle med et kraftsystem basert på regulerbar vannkraft og med et velutviklet kraftmarked, gjør at vi er spesielt godt stilt til å påvirke utviklingen, sier Hagem.

 

Det europeiske kraftsystemet vil de neste årene gjennomgå store omveltninger, med omlegging fra fossile kraftkilder til fornybar energiproduksjon, og med en utvikling mot et felles europeisk kraftmarked.

 

På møtet torsdag ble også advokat Anne Elisabeth Bjelland Wedum i Statnetts juridiske avdeling valgt som leder for juridisk og regulatoriske komite, og vil møte i ENTSO-Es styre.

 

ENTSO-E ble opprettet av europeiske kraftsystemoperatører (TSO) i 2008 som et svar på EUs tredje kraftmarkedspakke. Organisasjonen jobber med rammevilkår og reguleringer av kraftsystemsektoren. Arbeidet ledes av et sekretariat i Brussel og Bente Hagem blir nå nestleder i styret.

ENTSO-E ble opprettet av europeiske kraftsystemoperatører (TSO) i 2008 som et svar på EUs tredje kraftmarkedspakke. Organisasjonen jobber med rammevilkår og reguleringer av kraftsystemsektoren. Arbeidet ledes av et sekretariat i Brussel og Bente Hagem blir nå nestleder i styret.