7. mars 2012 fikk Statnett oppdrag fra NVE om å implementere Regionalnettsordningen fra 1.1.2014. Dette ville innebære at alle regionalnett i Norge ble tariffert samlet som ett nett. I dag sendte NVE brev til Statnett og alle berørte nettselskap om at arbeidet skal avsluttes.

 

- Vi har hatt god dialog med regionalnettseierne i planleggingen, sier direktør for Marked i Statnett, Ole Jacob Høyland.

– Mye av arbeidet som er gjort i prosjektet kan nyttiggjøres selv om ordningen ikke blir innført. Det har vært et godt samarbeid og vi har satt pris på den innsatsen som er lagt ned fra flere hold.


Statnett vil de nærmeste dagene ta kontakt med alle berørte for å avslutte arbeidet på en god måte.


Tariffering av regionalnettene videreføres som i dag, og det vil fortsatt være den enkelte nettkonsesjonær som er ansvarlig for å tariffere egne regionalnettsanlegg.


Du kan lese mer om denne saken på NVEs nettsider.