Samtlige EL&IT-medlemmer i Statnett tas ut i streik fra i morgen tidlig kl. 0700. Dette omfatter praktisk talt hele den operative beredskapen for sentralnettet som sikrer driften av kraftsystemet i Norge.

 

- Dette er en meget alvorlig situasjon. Hvis det skjer en feil i nettet, har vi ingen til å finne eller rette opp feilen. Det betyr at store områder kan bli langvarig mørklagt. Sikker el-forsyning er Statnett sitt ansvar og er livsnødvendig i et moderne samfunn, sier Øivind Rue.

 

Statnett ba om et omfattende generelt unntak fra streiken for å sikre forsyningssikkerhet, men det ble ikke innvilget. Dette gjorde vi fordi vi ikke anser det forsvarlig å sikre det norske kraftsystemet gjennom enkeltdispensasjoner. 

 

- Vi gjorde en grundig vurdering av hvor mye personell vi trengte, for å kunne opprettholde sikker forsyning og nødvendig beredskap over hele landet.

 

Streiken vil også medføre at Statnett ikke har personell til å sikre havarier på stedet. Det kan utgjøre fare for personer i umiddelbar nærhet.

 

Kontaktperson: Konserndirektør Øyvind Rue, tlf. 916 74 254.