-Dette er en tragisk ulykke, og våre tanker går til de pårørende, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. -Vi setter nå alt inn på å finne ut hvordan noe slikt kunne skje. Sikkerhet for de som arbeider på våre prosjekter er alltid første prioritet, sier Borgen, som er ansvarlig for nettutbygging i Statnett.

 

Den omkomne var ansatt i entreprenørselskapet Opp AS. Selskapet utfører oppdrag for Nettpartner AS, som er Statnetts hovedentreprenør for ombygging av en ledning mellom Kristiansand og Arendal. Arbeidet som pågikk var premontering av master ved hjelp av en hjullaster ved Kristiansand transformatorstasjon, og ifølge politiet kan det ha vært en svikt i løfteanordningen på hjullasteren. Politiet og Arbeidstilsynet gjør tekniske undersøkelser for å avdekke hendelsesforløpet, som ennå ikke er avklart.

 

-Statnett er en stor utbygger med mange omfattende ledningsprosjekter i årene fremover, og vi legger svært stor vekt på godt HMS-arbeid. Det var på forhånd utført en Sikker jobb-analyse for arbeidsoperasjonen, sier Borgen. –Vi vil nå kartlegge det som har skjedd med tanke på å forebygge lignende ulykker i fremtiden.

 

Håkon Borgen og andre representanter for Statnetts og prosjektets ledelse vil være på ulykkesstedet i dag og i morgen, og de vil i den forbindelse møte egne og entreprenørens medarbeidere.

 

(Oppdatert kl. 14:40)