Den nye fiberoptiske kabelen vil øke påliteligheten, kvaliteten og kapasiteten på tele- og datalinjene mellom landsdelene, og tilrettelegge for utbygging av et fiberbasert aksessnett som infrastrukturbærer for indre deler av Nordland og Nord-Trøndelag.

 

- Dette vil gi innbyggere og næringsliv i regionen ny, bedre og mer stabil internettilgang enn de har i dag. Det er viktig for den enkelte, men også for verdiskapingen, sier styreleder Guttorm Haugan i Nord-Trøndelags elektrisitetsverk (NTE).

 

Et spleiselag
Selskapet Stamfiber vil stå for utbyggingen av det nye fibernettet. Stamfibers aksjonærer, deriblant Statnett, har satset penger prosjektet. Det samme har aktører som Jernbaneverket og Telenor.

 

- Dette er et unikt spleiselag mellom samfunnsinstitusjoner og kommersielle aktører. Den neste store milepælen blir å se hvordan markedet mottar, sier Haugan.

 

- Arbeidet med å få klart underlag vedrørende forespørsel på materiell og bygging foregår nå og vil bli sendt ut inneværende år, sier daglig leder i Stamfiber, Aage Blankvoll.

 

Byggingen forventes å bli utført av både lokale e-verk og innleide entreprenører. Stamfiber AS skal fungere som bindeleddet mellom utbyggere av fiberanlegget og kundene, samt koordinere utbygging og drift.

 

Fakta:
Stamfiber AS har til sammen 11 aksjonærer, blant annet 8 e-verk som skal stå for utbyggingen av fiberanlegget. Aksjonærene er Narvik Energinett AS, Ballangen Energi AS, Nord-Salten Kraft AS, Sørfold Kraftlag SA, Fauske Lysverk AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, Helgelandskraft AS, NTE Marked AS, Statnett SF, Broadnet AS og Signal Bredbånd AS. Statnett vil bidra med 26,5 millioner kroner til prosjektet. Telenor og Jernbaneverket deltar også i spleiselaget. Nordland fylkeskommune hatt en sentral rolle som initiativtaker og pådriver i prosessen.

 

Den nye fiberkabelen 111 mil lang og skal etableres som luftledning, bakke- og sjøkabel gjennom sentrale områder i Nordland og Trøndelag. Arbeidet ventes å være ferdigstilt i 2015.

 

For mer informasjon kontakt:

Stamfiber AS ved styreleder i NTE Guttorm Haugan (952 45 138)

Stamfiber AS ved daglig leder Aage Blankvoll (905 33 305)