Program for dagen:  


Økt 1: Den nasjonale agenda

10:45     Velkommen v/Kristian Pladsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett
10:50     Vi bygger landet – nett for nye generasjoner
              v/Olje- og energiminister Ola Borten Moe 
              Statssekretær Ane Hansdatter Kismul erstatter statsråd Ole Borten Moe
11:20     Mange muligheter – muligheter for mange
              v/Auke Lont, konsernsjef i Statnett
11:55     Felles plattform for grønn verdiskaping
              v/Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO
12:20     Diktlesning v/Tormod Haugland
12:30     Lunsj                                                                        


Økt 2: Hvor går Norden og Europa?

13:30 Europas interne kraftmarked og ENTSO-Es rolle
          v/Pierre Bornard, Vice Chairman of the management board of RTE

13:55 Nett uten grenser, hvordan forene nasjonale og europeiske målsettinger
           v/Peder Østermark Andreasen, konsernsjef i Energinet.dk

14:25 Pause 


Økt 3: Effektiv utbygging

14:40: Nettutbygging og ringvirkninger
           v/Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF gruppen

15:00: Store utfordringer – strategiske grep
           v/Håkon Borgen, konserndirektør nettutbygging, Statnett

15:30: Pause

 


Økt 4: Energi og samfunn – balansert utvikling

15:45-1700   Hvordan bruke de historisk høye investeringene i kraftsystemet på en god måte til nytte for hele samfunnet? Paneldebatt

 

Paneldeltakere:

Knut Werner Hansen, Troms fylke

Odd Omland, Kvinesdal kommune

Christian Rynning Tønnesen, Statkraft

Trygve Østmo, Norsk Industri

Marius Holm, Zero

Erling Sande, Senterpartiet

Eirin Sund, Arbeiderpartiet

Siri Meling, Høyre

Moderator: Kristian Pladsen

 

Praktisk informasjon:

Tidspunkt: Onsdag 24. oktober kl. 1045 - 1700

Sted: Samfunnssalen (vis-a-vis Sentrum Scene)

Det blir mulig å følge konferansen onsdag 24 oktober mellom kl 10.45 og 17.00: web-stream Høstkonferansen 2012

 
Følg også debatten på https://twitter.com/Statnett.


Bilder vil bli lagt ut på: http://www.flickr.com/photos/statnett/