Sentralbordet kan dessverre ikke ta i mot samtaler på grunn av et lynnedslag. Ønsker dere kontakt med noen i Statnett, så send en e-post eller ring mobilnummeret til vedkommende. Vi håper på å få løst problemet raskt.