Det viser to rapporter Statnett la frem i dag. Den ene, Sør-Norge studien, analyserer og tydeliggjør utviklingsbehovet i nettet i området.

 

Allerede i dag er strømnettet på Sørlandet hardt belastet.

 

- Økt fornybar produksjon, sikker forsyning, mellomlandsforbindelser og fremtidig energiforbruk vil kreve et mer robust nett. Derfor er det svært viktig at nettet fra Kristiansand til Sauda, den såkalte Vestre korridor oppgraderes, sier kommunikasjonsdirektør i Statnett, Kristian Marstrand Pladsen.

 

- Oppgradering av nettet er nødvendig på grunn av en rekke årsaker, hvorav mellomlandsforbindelsene til Tyskland og England er én av dem. Samtidig påvirker de nye forbindelsene hvilken rekkefølge oppgraderingene skal skje i.

 

I studien fremgår det at strømnettet må forsterkes fra sør.

 

Vestre korridor – en nødvendighet

En trinnvis utvikling av Vestre korridor er nødvendig for å løse nettbehovet på Sør-Vestlandet. Det viser den såkalte konseptvalgutredningen.

 

For å øke kapasiteten raskt, må man først spenningsoppgradere Kristiansand-Sauda til én 420 kV-forbindelse. Dernest må man forsterke Lyse-Sauda, noe som gir mulighet for en mellomlandsforbindelse fra Kvilldal. Til slutt må Solholm stasjon opp på 420 kV, og det med det får vi to gjennomgående forbindelser med høy kapasitet.

 

- Slik sikrer vi et robust nett med god kapasitet som legger til rette for morgendagens behov. Dette gir muligheter for økt fornybar produksjon på Sør- og Vestlandet og nødvendig kapasitet for fremtidige nettforsterkninger lenger nordover på Vestlandet, sier Pladsen.

 

Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet (pdf)

 

Sør-Norge og to nye kabler innen 2021_off_sept.pdf