Ingen var uten strøm over tid, og de fleste berørte opplevde strømbruddet kun som et blunk med lyset. Det korte spenningsfallet fikk imidlertid konsekvenser for deler av kraftproduksjonen og enkelte industrianlegg.

Foreløpige undersøkelser viser at skade som oppsto på en styrekabel i forbindelse med arbeid på stasjonen, gjorde at det oppsto kortslutning i en bryter tilknyttet en transformator mellom 300 kV- og 420 kV-anlegget i stasjonen. Dette gjorde at 5 linjer og 4 transformatorer falt ut samtidig klokken 09.43. Det vil si alle linjer fra Rød transformatorstasjon på 300 kV og 420 kV.
Under feilen falt en del industrilast som følge av spenningsdippen. Derved ble nettet avlastet slik at gjenværende nett klarte å forsyne det alminnelig forbruket. Lite alminnelig falt derfor ut.

 

Statnetts folk rykket ut til Rød transformatorstasjon og allerede klokken 10.14 var feilen i 5 linjer og 3 transformatorer rettet opp. Den siste transformatoren vil det ta lenger tid å reparere, men dette vil ikke ha noen markant innvirkning på forsyningssikkerheten.

 

Vi beklager ulempene strømbruddet har medført for de berørte.