I Prop. S, Olje- og energidepartementet, heter det bl.a. "…at ordningen med sentralnettbrukernes råd opphører," og videre "…at man går bort fra ordningen om at det blant styrets medlemmer skal utpekes en representant for brukerne."

 

Sentralnettbrukernes råd har siden Statnett ble dannet i 1992 fungert som rådgivende og kontrollerende organ. Rådet har deltakelse fra de viktigste av Statnetts brukergrupper og skal etter sitt mandat være en viktig kontaktflate mellom Statnett og brukerne.

 

-Vi vil så raskt som mulig ta initiativ til møter med kundeorganisasjonene for å drøfte hvordan vi best mulig kan legge til rette for god dialog og godt samarbeid. Statnett er - og skal være - et kundeorientert selskap, sier Løvås.