Borgen er direktør for nettutbygging i Statnett, og har i løpet av tre år tredoblet byggetakten i antall kilometer ny ledning per år til om lag 150 kilometer i år. I løpet av to-tre nye år er planen å bygge opp mot 300 – 400 kilometer på et år.

 

Kapasitet i egen organisasjon og leverandørindustrien, krevende konsesjonsprosesser, et høyt utnyttet nett som gjør det utfordrende å få utkoblinger og krevende norsk klima og terreng var av momentene Borgen trakk fram som de store utfordringene for å få gjennomført utbyggingsplanene.

 

-Vi er heller ikke alene om å investere i Norge. Også distribusjon- og regionalnettene står foran omfattende investeringer, og disse vil trenge de samme ressursene som oss, sa Borgen.

 

Men Borgen har en plan for å lykkes. Denne består blant annet av å sikre ressurser og kompetanse i egne rekker, og legge opp til en effektiv organisering av ressursene. – Vi vil utvikle videre vår modell med "prosjektfabrikk" med fokus på kvalitet og kostnadseffektivisering, vi vil "pakke" prosjekter sammen i større prosjekter, vi vil legge vekst å styrke strategiske innkjøp med økt ekstern kapasitet, vi vil sikre oss kritiske ressurser og vi vil satse målrettet på FoU, fortalte Borgen. Fra innovasjonssiden trakk han frem "Lean Line"-satsingen som har som mål å gi raskere utbygging, lavere kostnader og høyere kvalitet. – På Ofoten – Hammerfest vil vi bruke prefabrikkerte fjellfundament, mikropeling som fundamenteringsmetode og roterende betongtrommen, ga Borgen som eksempel.