Målet med kun å lansere en webversjon av årsrapporten har vært å gjøre innholdet mer tilgjengelig samtidig som miljøet spares. Årets rapport gir i tillegg til de formelle delene med styrets beretning, regnskap og noter, også intervjuer med flere av Statnetts interessenter og fortellinger i form av film og historielinjer. Dette for å gi et bredere inntrykk av hvordan Statnett søker å bidra til at Norge skal ha et kraftnett som ivaretar forsyningssikkerheten til hele landet, samt legger til rette for gode klimaløsninger og verdiskaping.

 

For å ivareta lesbarheten er det blant annet lagt vekt på søkefunksjon og i å etablere en mest mulig intuitiv navigering. Det er også mulig å samle de mest relevante artiklene for å lage sin egen versjon av Statnetts årsrapport.

 

Statnetts årsrapport 2011 (webversjon)