Med avtalen ønsker de to virksomhetene å formalisere og styrke arbeidet med kompetanseheving av nettselskaper i utviklingsland. Avtalen går ut på et samspill mellom den tekniske fagkompetansen i Statnett og utviklingsarbeidet i Norad.

 

-Etter mer enn fem års innsats i blant annet Øst-Afrika har vi erfart viktigheten av å styrke nettselskapers kompetanse slik at de selv kan realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringsprosjekter. Norad er opptatt av det samme, og det er positiv at vi nå kan trekke veksler på hverandre, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

 

Norad har mange samarbeidsavtaler med ulike institusjoner og direktør Villa Kulild er glad for at dette også utvides til å gjelde Statnett.

 

-Statnetts kompetanse er viktig for å få en bedre og mer effektiv nettdrift og for å bidra til en sikrere kraftforsyning. Vi vet at tilgang til stabil energiforsyning er helt avgjørende for sosial og økonomisk utvikling. Dårlig strømforsyning oppgis ofte av næringslivet som grunn for ikke å foreta investeringer. Økonomisk vekst er en nødvendig forutsetning for å redusere fattigdom og energi er nødvendig for å skape arbeidsplasser, etablere bedrifter, fremme industriell aktivitet og stimulere til kommersiell virksomhet, sier Kulild.  

 

Statnett har allerede hatt samarbeidsprosjekter med systemansvarlige selskaper i Tanzania, Uganda og Nepal. I høst settes også et arbeid i Kenya i gang, og målet er å etablere et formelt samarbeid mellom de systemansvarlige selskapene i Kenya, Tanzania og Uganda. Konsernsjef Lont sier Statnett her vil trekke veksler på den årelange erfaringen med regionalt samarbeid i Norden.

 

- Et tett og tillitsfullt samarbeid mellom nettselskaper i en region er avgjørende for å sikre en best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Videre er det viktig å samarbeide for å utvikle nettet optimalt landene i mellom. Vår erfaring er at det handler om å være langsiktig og bygge stein på stein før man ser resultater av samarbeidet. Her kan landene i Afrika lære mye fra Norden, sier Auke Lont. Norad ønsker også dette samarbeidet velkommen.

 

-Tilgang til bærekraftige og stabile energitjenester til overkommelig pris er en nødvendig betingelse for å redusere fattigdom i utviklingsland og dermed nå tusenårsmålene. Energitilgang påvirker mange aspekter i et menneskes liv, både innenfor helse, utdanning, miljø og økonomi, sier Villa Kulild.