- Neste generasjon sentralnett skal bidra til økt forsyningssikkerhet samtidig som det gir gode klimaløsninger som innfrir politiske målsettinger og legger til rette for økt verdiskaping, sier konsernsjef Auke Lont, som i dag innleder på Statnetts høstkonferanse.

 

– Vi er i full gang. Bare i år bygger vi 150 kilometer med nye kraftlinjer. Dette skal økes til 200 kilometer neste år. På det meste vil vi etter planen ligge på 300-400 kilometer nytt nett årlig, forteller konserndirektør for utbygging, Håkon Borgen.

 

I 2012 har Statnett satt i drift ledningen mellom Sauda og Liastølen. I tillegg pågår byggearbeidene på ledningene Sima-Samnanger, Ørskog-Sogndal og Varangerbotn-Skogfoss. Ved årets slutt er planen at arbeider tilsvarende rundt 150 km nye kraftlinjer skal være ferdigstilt i disse prosjektene.

 

- Den pågående utbyggingen utgjør starten på en portefølje med store nye prosjekt. Disse omfatter blant annet den planlagte ledningen fra Ofoten, via Balsfjord til Hammerfest. I tillegg kommer oppgradering av sentralnettet på sørvest- og sørøstlandet, samt forbindelsene til England og Tyskland, sier Lont.

 

Fremtiden er elektrisk
I sitt foredrag viser han hvordan både forsynings- og klimakrav underbygger behovet for mer nett. Klimadebatten tilsier at elektrisitet vil bli en viktigere energibærer. Utviklingen av teknologi knyttet til vind og solenergi blir i tillegg stadig mer kostnadseffektiv. Klimautfordringene taler for en fremtid som blir mer basert på elektrisitet enn i dag, i Norge og i landene rundt oss.

 

- Samfunnet vil bli om mulig enda mer avhengig av en sikker strømforsyning og det underbygger behovet for en omfattende satsning på nytt nett, fremholder Lont.

 

- En stor utbyggingstakt stiller store krav til gjennomføringen. Det er viktig å ha god organisering og tilstrekkelige ressurser i egen organisasjon, men vi er også avhengig av effektive tillatelsesprosesser og en leverandørindustri som leverer. Det er viktig å beholde fokus på kostnadseffektivitet og hele tiden jakte kostnadskutt. Det skal legges til rette for både ny produksjon og nytt forbruk, samtidig som nettet skal driftes på en forsvarlig og sikker måte i byggeperioden. I tillegg skal vi holde høye krav til sikkerhet og arbeidsmiljø.

 

Kontaktperson: kommunikasjonssjef Nina Kviberg, mob. 990 37 330.