- Den nye ordningen vil bidra til å profesjonalisere balanseansvaret i det fysiske kraftmarkedet i Norge. Endringen er i tråd med eksisterende regelverk i våre naboland og bidrar til ytterligere nordisk harmonisering av regelverket, sier Direktør Ole Jacob Høyland i Statnett.

 

Endringen trer i kraft f.o.m. 1.januar 2013

 

 

Kontaktperson hos Statnett:

Kristian Bernseter (Seksjonsleder)

+ 47 23 90 34 26

 

Kontaktperson hos Nord Pool Spot:

Haakon Reiersen Leknes (Sales Manager)

+47 932 68 092