Statnett har ledet et prosjekt gjennom våren hvor 15 selskaper fra bransjen har deltatt. Sluttrapporten ble overlevert NVE 31. mai. Bakgrunnen er nye krav knyttet til AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer) samt mulig integrasjon av de nordiske markedene.

 

Anbefalingen er at det etableres en datahub som skal fungere som markedets kontaktpunkt mot nettselskapene i forhold til:

  • måleverdier
  • leverandørbytter
  • innflytting
  • utflytting
  • oppsigelse
  • samt autorisasjon og informasjonsutveksling i forbindelse med AMS tilleggstjenester.


Dette vil medføre store endringer i forhold til dagens modell. Det er i det store og hele en samlet bransje som stiller seg bak anbefalingene i rapporten.


NVE skal gi sin respons på rapporten i løpet av august. Statnett vil med stor sannsynlighet bli involvert i det videre arbeidet.