Kulden har sammen med høyt forbruk og en havarert transformator, ført til at Statnett drifter kraftsystemet med noe reduserte sikkerhetsmarginer.

 

Statnett vil være innenfor normale sikkerhetsmarginer hvis temperaturer stiger og forbruket faller. Ved lave temperaturer og høyt forbruk fremover, vil perioden med reduserte sikkerhetsmarginer senest vare til den 12. desember. Den 12. desember er havarert transformator erstattet, og Statnett vil igjen operere innenfor normale sikkerhetsmarginer uavhengig av kulde og forbruk. Statnett anser at det er meget lav sannsynlighet for ytterligere havarier i denne perioden. Dersom dette mot formodning likevel skulle skje, kan dette medføre sonevis utkobling av sluttbrukere i enkelttimer om morgen og ettermiddag i Oslo vest og Bærum.

 

Kontaktperson:
Konserndirektør Øivind K. Rue
Tlf: 23 90 38 00
Mobil: 916 74 254