Her kan du følge møtet i direkte sending fra kl 11:00.

 

Statnett bygger neste generasjon sentralnett og er i gang med omfattende utbyggingsprosjekter. Målet er bedre forsyningssikkerhet, likere priser og økt verdiskaping ved å tilrettelegge for industri og fornybar produksjon i hele landet.