- Dette er en liten, men viktig brikke i vårt langsiktige arbeid med å bygge neste generasjon sentralnett, spesielt for å få på plass en "kystriksvei" for strøm i løpet av kommende tiår, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Den nye forbindelsen består av 29 km ny ledning på 420 kilovolt (kV) spenningsnivå mellom Sauda og Liastølen, samt ombygging eksisterende 300 kV ledning videre til Saurdal til 420 kV. Forbindelsen går i Sauda og Suldal kommuner.

 

Totalt kostet den nye forbindelsen i underkant av 200 millioner kroner. Av dette har ca. 14 millioner kroner gått til lokalt næringsliv i Sauda, Sand og Suldal.

 

Statnett har omfattende investeringsplaner i det norske ledningsnettet den kommende tiårsperioden, og har ambisjoner om å få plass neste generasjon sentralnett med ombygging av eldre 300 kV ledninger og nybygging av 420 kV ledninger.

 

-Neste generasjon sentralnett i Norge legger til rette for sikker strømforsyning, verdiskapning i det norske samfunnet og gode klimaløsninger. Vi er glade for å sette i drift denne delen av den omfattende og viktige satsingen på nytt nett, sier Borgen.

 

 

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør nettutbygging Håkon Borgen, mobil 957 42 239

Kommunikasjonssjef Irene Meldal, mobil 975 01 453

Pressevakt: 23 90 40 00