Her kan du se opptak fra dagens presentasjon og reaksjoner fra ulike interessenter

 

Både byrådsleder Stian Berger Røsland, stortingsrepresentant Jan Bøhler, fagsjef Oddvin Lund fra Den Norske Turistforening (DNT) og administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, var positive til den prosessen Statnett legger opp til for å finne fremtidens nettløsninger for Stor-Oslo.

 

Stian Berger Røsland: Arealeffektiv utbygging viktig

Antallet innbyggere i Oslo-området vokser, det samme gjør kraftbehovet. I utviklingen av kraftnettet i området vil det være viktig å sikre tilgangen på strøm, frigjøre arealer og redusere nærføringer, utrykte byrådsleder Stian Berger Røsland i sitt innlegg under dagens presentasjon.

 

Oslo og Akershus vokser kraftig, Oslo med 10-15 000 personer hvert år. Dette kommer til å fortsette i årene som kommer. Innen 2050 forventes det at Oslo og Akershus vil ha 2 millioner innbyggere.

- Energi-effektivisering kan påvirke positivt. Men det er likevel knyttet usikkerhet til utviklingen. Kombinert med betydelig vekst i befolkning og forbruk er det grunnlag for å gjennomføre nettoppgraderinger. Kollektivtrafikken er et av områdene der det gjøres tiltak for å øke energieffektiviseringen. Samtidig planlegges det for økt overgang fra fossil energi til strømforbruk. Blant annet er det et stort og voksende marked for elbiler. Mer hurtiglading vil legge press på strømnettet. Et annet eksempel er det som skjer på Hjortneskaia, der det bygges et anlegg for å forsyne skipene med strøm fra land i stedet for å bruke diesel til strømproduksjon, mens skipene ligger til kai, sa Røsland.Byrådslederen ga Statnett honnør for en god og grundig prosess, og uttrykte samtidig at kommunen vil delta aktivt videre for å sikre arealer blir frigjort, at traseene blir smalere og at det kables i tettbygde områder.

 

Jan Bøhler: Kjempeglad for mulighetene dette gir

Selv om sosialdemokraten Jan Bøhler ser på kraftlinjer som "samfunnets gitarstrenger", ser han svært positivt på de mulighetene Nettplan Stor-Oslo gir for utviklingen av Groruddalen og Nordmarka.

 

–Ett av de største bidragene Statnett og staten kan gi til Groruddalssatsingen, er å fjerne master. Og er det et sted vi bør vurdere kabling, så er det  her, sa Bøhler.

 

Videre pekte han på den nasjonale betydningen Nordmarka har, i tillegg til hvor viktig turområdene fra Frognerseteren og Holmenkollen er for byens innbyggere. –Fra mange fine utsiktsplasser ser vi nå litt for mange kraftledninger.

 

Fra Bøhler sin side ble også fremtidsmulighetene, både når det gjelder utforming av transformatorstasjoner og når det gjelder fjernvarmeutbygging, vektlagt. 

 

Oddvin Lund (DNT): Nasjonale mål innen landskap og miljø er viktige hensyn

- Det er viktig at energisektoren ser på nye måter å behandle sakene sine, og det er det Statnett gjør her. Det ser vi som positivt, sier Oddvin Lund, som er fagsjef naturforvaltning i Den norske turistforening.

- Samtidig savner jeg konkrete målsetninger i denne analysen som går utenom det energisektoren trenger. Det er viktig at man også ser på de nasjonale mål vi har innen landskaps- og miljøhensyn.

 

Lund sier at det har vært få vanskelige spørsmål rundt utbygging av kraft og nett i marka rundt Oslo de siste årene, og håper på gode løsninger denne gangen.

 

- Se på bruksmønstre i marka og hvor det vil gi mest effekt for dem som bruker marka å fjerne master, oppfordrer Lund.

 

Nils Kristian Nakstad (Enova): Vanskelig å energieffektivisere vekk behovet for nett

- Det er ikke bare et godt stykke arbeid som er lagt frem i dag, men en milepæl for fremtidens Oslo, sa administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

 

Nakstad viste til at ulike energieffektiviseringstiltak og miljøtiltak vil gi ulike behov for nett. - Den gode ideen om å ta vekk oljefyrer fører til at man må øke kapasiteten i strømnettet, ved at man går fra en fossil energikilde over til strøm. Varmepumper er også et godt energieffektiviseringstiltak, men vil også føre til større belastning av nettet på de kaldeste dagene. Å bruke ved som oppvarming er også et godt alternativ for å få ned strømbruken, men her vil man møte et problem i forhold til utslipp i de mest befolkningstette områdene.

 

Nakstad ga skryt til Oslo kommune og uttalte at kommunen er god og best på mange områder i forhold til energieffektivisering og henviste til investeringene Hafslund har gjort i fjernvarme. - Den jobben som Oslo kommune og Hafslund allerede har gjort på energieffektivisering, gjør det mulig for Statnett å konkludere slik har gjort i denne rapporten.

 

- Enova synes konklusjonene i rapporten er spennende og arbeidsprosessen har vært god. For å sikre at investeringer i nettet blir så gode som mulig, skal Enova være med og bli tydeligere på å vise behovet og mulighetene for energieffektivisering i Stor-Oslo regionen, avsluttet Nils Kristian Nakstad.

 

Åpen dialog
Statnett ønsker åpen dialog og oppfordrer alle berørte parter til å gi innspill om alternativene innen 15. februar 2013.