- Det er nok liten tvil om hvilket verk som har de høyeste litterære kvalitetene, men vi synes jo det er veldig morsomt at vi har vært inspirasjonskilde til dette langdiktet, sier direktør for Strategi og Samfunnskontakt i Statnett, Gunnar Løvås.

 

For Tormod Haugland startet lesingen av Statnetts nettutviklingsplan ut fra egen interesse i saken:

 

-Den er relevant i forhold til der jeg bor. Sima-Samnanger. Mongstad-Kollsnes. Dette er saker mange er opptatt av. Det er jo ikke fremmed i litteraturen å skrive samfunnsaktuelle saker. Det har vært en tendens de sist årene å ta utgangspunkt i sider ved samfunnet som ikke har vært lyrikkens kjernetema.

 

den var over

meg var i

meg den kom i linjer til

meg gjennom ledningen i mastene til

mine maskiner

(fra Straumen går)

 

Utover den konkrete problemstillingen om hvor mastene bør stå, bunner Hauglands interesse også i det paradokset han ser omkring seg; hvordan folk gir uttrykk for at de er så opptatt av miljø og utseende samtidig som de har en livsstil som ikke er miljøbevisst. For og imot mast er et for snevert perspektiv. –Debatten om klima er vanskelig å tro på med vår forbruksorienterte livsstil, synes Haugland.

 

Haugland beskriver seg selv som et miljøbevisst menneske som ble "fanget inn i språket" under skrivingen av "Straumen går". – I motsetning til Nettutviklingsplanen som ikke er opptatt av å diskutere men har et stort trykk mot en ny fremtid, ønsker jeg å vise ambivalens og usikkerhet. Jeg prøver å jobbe med et konsentrert uttrykk samtidig som jeg vil ha frem en fortelling der leseren ikke skal føle seg for trygg. Jeg skriver ikke frem en løsning, jeg prøver å få leseren med på en refleksjon rundt noe som også er problematisk. Nettutviklingsplanen er det motsatte av et konsentrert språk: Noen har et standpunkt og alt som skrives bygger opp under dette standpunktet.

 

- Byråkratisk sett er Nettutviklingsplanen sikkert en god plan. Litterært sett ikke, mener Haugland

 

Om neste års Nettutviklingsplan skal tilstrebe en høyere litterær kvalitet, kan Løvås ikke love. –Vi må nok innrømme at vår kjernekompetanse er nærmere kraftsystemet enn litteraturen. Vi legger vekt på å skrive lesbart og forståelig, men poesi er det nok ikke, sier Løvås.

 

Langdiktet "Straumen går" av Tormod Haugland ble gitt ut av Oktober Forlag i august i år.