Samtlige aksjer i Lyse Sentralnett, som ble stiftet i desember 2010, eies av Lyse, men det ble samme måned inngått en intensjonsavtale mellom Lyse og Statnett SF at sistnevnte har til hensikt å kjøpe halvparten av aksjene i Lyse Sentralnett, og at man innenfor dette selskapet vil arbeide for å forsterke sentralnettet i Sør-Rogaland.

 

NVE avslo søknad om konsesjon til det nye selskapet i juni 2011, men dette ble altså omgjort av OED, etter at Lyse påklaget avgjørelsen.

 

"Vi ser fram til å styrke samarbeidet mellom Lyse og Statnett slik at vi kan bruke våre felles ressurser på en best mulig måte for å styrke strømforsyningen til Sør-Rogaland", sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett. Selskapene vil nå arbeide videre for å konkretisere gode løsninger for å forsterke strømforsyningen til Sør-Rogaland.

 

Kontaktperson i Statnett:
Konserndirektør Gunnar Løvås, tlf 91340699