Konsesjonsvedtaket innebærer at det eksisterende koblingsanlegget blir revet og erstattet med et nytt og oppgradert anlegg. Det foreligger også tillatelse til å oppføre et nytt kontroll- og servicebygg. Statnett planlegger byggestart til høsten og idriftsettelse av anlegget innen utgangen av 2013.

 
Med en ny koblingsstasjon i Mestervik vil kraftforsyningen i regionen bedres. Ikke minst under bygging av 420 kV ledningen mellom Ofoten og Hammerfest vil Mestervik koblingsanlegg være svært viktig å ha på plass.


NVEs konsesjonsvedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet.


Les NVEs vedtak her