Det høyeste timeforbruket Statnett har målt stammer fra 6. januar 2010 mellom klokken 9 og 10 med 23 969 MW.

 

Fra og med tirsdag denne uken har forbruket vært over 22 000 MW i topptimene. Det høye forbruket skyldes i all hovedsak kaldt vær på Østlandet. Prognosene tilsier at denne delen av landet får det kaldt også til helgen, men at den strammeste kulda så gir seg og forbruket synker igjen.

 

- Forbruket er høyt, men dette er det norske kraftsystemet dimensjonert for å håndtere, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

 

Torsdag mellom kl 11 og 12 lå kraftproduksjonen på 25 910 MW. Dette er den største produksjonen notert på en time i Norge. Det har også vært stor netto eksport i enkelttimer. Natt til fredag mellom kl. 1 og 2, ble det eksportert hele 5 117 MW, noe som er rekordmåling for en enkelttime. Dette har sammenheng med god tilgang på vann i norske vannmagasiner og høyt forbruk også i landene rundt oss, samtidig som deler av den svenske kjernekraftproduskjonen for tiden er ute av drift. Det har også vært norsk produksjon fra gasskraftverk og noe vindkraft.

 

 

- Det er en god energisituasjon i Norge med mye vann i kraftmagasinene. Det betyr at norske produsenter kan ha høy produksjon. Dette er en motsatt situasjon av det vi så i fjor, da det var lite vann i norske vannmagasiner og det ble importert store mengder kraft for å dekke det norske forbruket, sier Øivind Rue.