Statnett bygger nytt 420 kV sjøkabelanlegg i Ytre Oslofjord. Dette er en del av 420 kV forbindelsen Rød - Hasle, og det nye anlegget skal erstatte eksisterende anlegg. Formålet er å sikre overføringskapasiteten over Oslofjorden, forsyningssikkerheten i østlandsregionen og fjerne flaskehalser i kraftnettet. Det nye sjøkabelanlegget over ytre Oslofjord skal bestå av seks oljekabler og tre plastisolerte kabler (PEX kabler), mens dagens anlegg består av seks oljekabler.

De tre PEX kablene er produsert ved Nexans fabrikk i Halden, og skulle etter planen bli installert denne høsten. Testing viser at kablene ikke er i tråd med de spesifikasjonene som er gitt, og Statnett avventer nærmere tilbakemelding fra Nexans.

I fjor høst ble det bestemt at olje-kablene skulle produseres på nytt. Disse kablene var opprinnelig planlagt installert mot slutten av fjoråret, men blir nå etter planen levert i løpet av 2013. Produksjonen foregår på Nexans fabrikk i Halden, og Nexans melder at produksjon av typeprøvekabel går som planlagt og med gode resultater.