Etter at den daglige spotauksjonen er avsluttet kan aktørene handle intradag hver time og balansere sine leveranser.

 

Intradaghandel på NorNed er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom børsene APX-ENDEX og NordPool Spot og Statnett og TenneT. NorNed kabelen har vært i drift siden mai 2008 mellom Norge og Nederland. En effektiv spothandel med markedskobling ble åpnet i januar 2011.

 

Med dette prosjektet er det innført intradaghandel på alle våre forbindelser, sier konserndirektør Bente Hagem i Statnett. Vi ser fram til at aktørene nå kan handle intradag produkter med Nederland og Belgia. Løsningen er ny ved at likviditeten på flere kraftbørser samles. Dette er viktig for å møte den sterkt voksende etterspørsel etter disse produktene som følge av vindkraftetableringen på kontinentet og mer uregulert produksjon i Norge.

 

Statnett leder for tiden markedskoplingsprosjektene i Nordvest Europa som også skal sikre harmoniserte handelsmodeller for både spothandel og intradaghandel.

 

Les felles pressemelding