Intradaghandel innebærer at kapasitet per time som ikke er anvendt som følge av den ordinære handelen på kraftbørsene dagen i forveien, gjøres tilgjengelig for kraftbørsene og handel i løpet virkedagen.

Handelen vil bli håndtert av kraftbørsene APX-ENDEX og Nord Pool Spot, sammen med systemoperatørene TenneT i Nederland og Statnett i Norge.

Løsningen er et ledd i å etablere et felles europeisk intradag marked basert på Elbas. Intradaghandel vil føre til at kraftsystemets fleksibilitet øker ytterligere.


For mer informasjon, se felles pressemelding