Det var konsernsjef Auke Lont som først dro det frem i sitt foredrag: Fremtiden er usikker, men den er elektrisk. Dette utsagnet traff midt i blinken hos deltagerne, og mange av dem gjentok budskapet utover dagen.

 

- Elektrisitet er en forurensningsfri energibærer som må erstatte bensin, diesel og gass i transportsektoren, i de tusen hjem og i industrien, forklarte Marius Holm, leder i miljøorganisasjonen ZERO, om hvorfor fremtiden etter hans mening må være elektrisk. Men han kom også med en formaning:


- Dette er en kjempestor utfordring som vil kreve store investeringer, så da er det viktig at Statnett har tunga rett i munnen, så dette blir gjort på en effektiv og fornuftig måte.

 

Vil at Statnett skal lykkes
Også Oluf Ulseth, som leder bransjeorganisasjonen Energi Norge, var opptatt av å få bygget mest mulig nett for pengene.

 

- Vi er opptatt av at Statnett skal lykkes. Skal vi greie å koble på den fornybare energien vi trenger i årene som kommer, og skal vi sikre lys og varme til alle våre kunder, så trenger vi et sterkt sentralnett. Samtidig er vi bekymret for kostnadene samlet sett, sa Ulseth.

 

Viktig møteplass
Svært mange av energibransjens viktigste aktører var til stede under Høstkonferansen, og flere av deltagerne var glad for muligheten det ga dem til å oppdatere seg både fra scenen og i møte med andre deltagere.

 

- Her har jeg en fin anledning til å høre hvordan Statnett ligger an med sine planer, og jeg har muligheten til å møte folk som sitter i nøkkelposisjoner i forhold til vår måloppnåelse, sa leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette.