Ved inngangen til året er vannmagasinene til norske kraftverk godt fylt opp med en fyllingsgrad på hele 80,3 %. Til sammenligning var magasinfyllingen ved årsskiftet 2010 – 2011 på 45,3 %. Og mens prisene på kraftbørsen rundt årsskiftet nå har vært på 20 – 25 øre per kilowattime, var tilsvarende priser for et år siden på 60 – 70 øre.

 

I 2010 var tilsiget med nedbør til norske kraftmagasiner på 101 milliarder kilowattimer (101 TWh), mens det i 2011 var på 151 TWh. Kraftmagasinene har totalt ”plass til” ca 82 TWh.

 

Vinteren og våren i fjor var kald og tørr, og innholdet i magasinene lå på et bunnivå for årstiden i flere uker. Kraftsituasjonen i Sør-Norge var anstrengt, og den var også stram i resten av landet. Gjennom årets første fire måneder var det en netto import av kraft på over 7 TWh. Så vendte trenden til en gradvis økende eksport etter hvert som fyllingsgraden i vannmagasinene økte, og totalt for året ble det en netto eksport på i underkant av 4 TWh, viser foreløpige tall. Økningen i fyllingsgraden fortsatte parallelt med netto eksport, også helt mot tampen av året da fyllingsgraden for landet totalt normalt er nedadgående.

 

Det ble også satt ukentlig import- og eksportrekord i 2011. I uke 6 importerte vi hele 616 GWh (0,6 TWh) og i uke 27 eksporterte vi om lag like mye; 615 GWh (0,6 TWh). Det har aldri tidligere blitt importert eller eksportert så mye energi gjennom en uke som i disse.

 

-       Det at vi i løpet av samme år både ser rekordlav og rekordhøy magasinfylling, går fra tørt og kaldt til vått og mildt vær, fra import til eksport, demonstrerer utfordringene vi har i et vannkraftbasert kraftsystem, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. – Samtidig understreker det behovet både for et robust ledningsnett innenlands og behovet for tistrekkelige forbindelser til utlandet. En slik handel av kraft med utlandet er nødvendig både for å sikre norske forbrukere og for å utnytte vannressursene best mulig.

 

I følge foreløpige tall fra Statnett ble det brukt om lag 124 TWh elektrisk energi i Norge i fjor, en nedgang fra ca. 130 TWh året før. Kraftproduksjon for 2011 antas å være nærmere 128 TWh, mot i underkant av 123 TWh i 2010.