- Vi er godt i gang med å bygge fremtidens nett for de nordiske landene. De fleste av prosjektene som ble initiert i 2004 og 2008 er i dag i drift eller under bygging. Det viser at felles nordisk samarbeid om nettutvikling gir resultater. Det skal vi fortsette med, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett, som i dag innleder på Nordisk Råds ministermøte på Hell utenfor Trondheim. Han presenterer den nye nordiske nettinvesteringsplanen på vegne av de nordiske systemoperatørene.

 

- Økt nettkapasitet er viktig av flere grunner. Det er viktig for å sikre folk trygg forsyning av strøm i fremtiden. Det er viktig for å nå de nasjonale målene om fornybar satsing innen 2020. Og det er viktig for å legge til rette for likere priser i Norden.

 

Også viktig å se ut av Norden
De nordiske nettselskapene planlegger å investere om lag 11 milliarder euro i det nordiske nettet de kommende ti årene. Det gjelder kun investeringer nevnt i den nordiske investeringsplanen og inkluderer ikke alle investeringer i de nasjonale planene. I perioden er det planlagt til sammen åtte nye mellomlandsforbindelser innen Norden og mellom Norden og kontinentet.

 

- Vi må bygge nett for å legge til rette for et velfungerende nordisk kraftmarked. Men vår nettplanlegging må også sees i sammenheng med det som skjer på kontinentet og i Baltikum. Ytterligere integrasjon av systemene i de nordiske landene og mellom disse og kontinentet/England, vil muliggjøre utnyttelse av fornybare energiressurser i de nordiske landene, i tillegg til å bidra med balansering av kraftsystemene på kontinentet/England, sier Lont. De nordiske nettplanene støtter dermed opp om den omlegging av energisystemene som pågår i Europa.

 

- Flere nettforbindelser mellom Norden og kontinentet vil i tillegg kunne sikre oss forsyning av kraft i tørre år, som vi i Norge opplevde vinteren 2010/2011. Samtidig vil Norden kunne levere kraft til kontinentet når vi opplever våte år og har kraftoverskudd.

 

Godt samarbeid avgjørende
- Det nordiske kraftsystemet er blitt sterkt integrert over mange år. Og et nært samarbeid mellom nettselskapene har vært avgjørende for å sikre rasjonell utvikling av systemet. Det blir viktig også i årene fremover når vi skal gjennomføre investeringene i den nye nordiske investeringsplanen, sier Lont.

 

- Vi er i rute med å bygge fremtidens nett i de nordiske landene. Vi har levert gode resultater med de tidligere investeringsplanene. Det skal vi også gjøre denne gangen.

 

Nordic Grid Development Plan 2012, presentasjon av Auke Lont, konsernsjef Statnett

Nordic Grid Development Plan 2012