Anlegget, som eies av Solvind Åsen AS, har en installert effekt på 1,6 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 4,9 GWh. Dette tilsvarer et års forbruk til om lag 250 husstander.
 
- I elsertifikatsammenheng er Åsen II vindkraftverk historisk på to måter. Det er det første vindkraftverket som får utstedt elsertifikater i Norge i tillegg til å være det første norske bidraget til å nå Norge og Sveriges felles målsetning om å bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon fra 2012 til 2020, sier Bjørn Aage Seem Holmen, prosjektleder for elsertifikater i Statnett.
 
Statnett er registeransvarlig i Norge for elsertifikatordningen. Det vil si at Statnett blant annet utsteder elsertifikater til godkjente kraftverk. Fra 1. januar 2012 til nå er det utstedt 12 573 elsertifikater fordelt på 26 kraftverk i Norge.
 
Elsertifikatmarkedet er:
  • En markedsbasert, teknologinøytral støtteordning for utbygging av fornybar kraft
  • Et felles marked med Sverige med målsetning om til sammen 26,4 TWh ny kraftproduksjon innen 2020
  • Begge land skal finansiere 13,2 TWh gjennom kvoteplikt
  • Den svensk-norske ordningen ble innført 01.01.2012