Det er SINTEF som skal gjøre hovedarbeidet. Foreløpig er Statnett, Statkraft, NVE og BKK partnere i prosjektet, men det kan komme til flere senere.

 

Energiprosjektet skal utvikle en metode for å beregne vannverdier for hvert enkelt magasin i en modell med mange tusen magasiner. Metoden for å gjøre dette er kjent, men beregningstiden er i dag veldig lang for systemer med mer enn noen få magasiner.

 

Prosjektet ser derfor både på løsninger som gjør problemet mindre (lettere å løse), og måter å regne raskere på (parallellprosessering og lignende).

 

- Vi tror at individuelle vannverdier blir veldig viktige for å ta gode investeringsbeslutninger i årene som kommer. Både Statnett og kraftverkseierne skal beslutte investeringer i henholdsvis nettkapasitet/utenlandskabler og effektutvidelser. Vi trenger derfor en modell som kan regne riktig på verdien av hvert enkelt kraftverk, og hvordan disse vil driftes med endrede forutsetninger, sier avdelingsleder for kraftsystemanalyse i Statnett, Bente M. Haaland.