Mens Statnett drev feilretting i anlegget på Fåberg ble det berørte området forsynt via Eidsiva sitt nett. Transformatorstasjonen ble spenningssatt igjen kl 1014.