Mer enn 100 prosjekter viser hvordan europeiske TSOer planlegger utviklingen av nett-infrastrukturen for å støtte opp om målene i EUs energipolitikk: markedsintegrasjon, integrasjon av fornybar produksjon og forsyningssikkerhet.

 

Les mer om TYNDP 2012 på ENTSO sine websider.