Etter at de tre baltiske systemoperatørene har blitt medeiere i Nord Pool Spot med 2 % hver, vil Svenska Kraftnät og Statnett hver ha en eierandel på 28,2 %, og Energinet.dk og Fingrid vil hver ha en eierandel på 18,8 % i kraftbørsen.

 

Dette er en strategisk investering for de baltiske systemoperatørene. Investeringen sikrer dem muligheten til å ivareta baltiske interesser og bidra i Nord Pool Spot sitt arbeide med å utvikle regionale og europeiske kraftmarkeder.

 

- Innlemmelsene av de baltiske systemoperatørene i Nord Pool Spot er et viktig steg for å realisere et integrert nordisk og baltisk kraftmarked, sier konserndirektør Bente Hagem i Satnett. - Det bekrefter betydningen av Nord Pool Spot sin markedsmodell for regionale kraftmarkeder uavhengig av landegrenser. Med integrasjon av de baltiske kraftmarkedene vil Nord Pool Spot dekke et marked på ca. 410 TWh.

 

Nils Nygren er utpekt som ny styreleder i Nord Pool Spot. Nygren er svensk, han har hatt en rekke posisjoner i nordisk næringsliv innen energi og jobber i dag som uavhengig konsulent.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konserndirektør Bente Hagem, Statnett SF +47 913 547 20