Allerede før den forventede høstflommen setter inn, har kraftverkene godt fylte magasiner og betydelig tilsig som gjør det nødvendig å sende mye kraft ut av landet. Spesielt på Vestlandet og i de nordligste fylkene er overskuddet stort.

 

Rekordeksporten ble satt på tross av utkoblinger som reduserte eksportkapasiteten fra Sør-Norge til Sverige store deler av uka grunnet vedlikehold. Det var derimot full eksport både til Danmark og Nederland.

 

- Den nye rekorden viser med all tydelighet at vi har god kapasitet, anlegg som er tilgjengelige og ansatte som mestrer det som kreves av produksjonsplanlegging og kontinuerlige tilpasninger. Før høsten er omme, kan vi se nye rekorder, sier konserndirektør Nettdrift, Øivind Kristian Rue i Statnett.

 

 

Fem-på-topp uker med eksport: 

33/2012               654 985

27/2011               617 765

33/2011               602 684

34/2007               598 047

4/2012                589 949