I høst ble det klart at det var forsinkelser med leveranse av de nye kablene til ytre Oslofjord. For å sikre trygg forsyning av strøm i vinter, dersom det skulle oppstå feil på det eksisterende anlegget, besluttet Statnett å legge en beredskapskabel over Oslofjorden fra Teigen til Evje.

 

Det nye sjøkabelanlegget i Ytre Oslofjord er en del av 420 kV forbindelsen Rød - Hasle, og det nye anlegget skal erstatte eksisterende anlegg. Formålet med det nye anlegget er å sikre overføringskapasiteten over Oslofjorden, forsyningssikkerheten i østlandsregionen og fjerne flaskehalser i kraftnettet.