NorNed-kabelen vil være i drift midt på dagen førstkommende tirsdag (11.9 klokken 12.00). I tillegg kobles den sørligste Oslofjordforbindelsen inn allerede i morgen (klokken 19.00), etter nødvendig vedlikehold på sjøkabeldelen av linjen. På tirsdag (11.9) vil kapasiteten mot Sverige øke ytterligere, da feilretting i 420 kV-nettet er planlagt avsluttet. Det betyr at kapasiteten mot Sverige vil være tilnærmet normal i neste uke, og at den samlede kapasiteten ut av Sør-Norge blir høyere enn i inneværende uke, sier Tom Tellefsen, direktør for systemdrift og analyse.