-              Dette er et viktig steg på for å bedre driftssikkerheten i det nordiske kraftsystemet, samt å forberede for økt utveksling og mer fornybar kraft. En milepæl er passert når vi implementerer automatisk sekundærregulering i Norden, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

 

Kraftsystemet trenger reserver for å regulere ubalanser. Ubalansene gir en mer utsatt driftssikkerhet og dokumenteres i den vedvarende reduserte frekvenskvaliteten. Et avvik fra 50Hz betyr at det er et avvik mellom forbruk og produksjon som må rettes opp. I Norden er automatisk sekundærregulering (LFC) en ny automatisk reserve som er sentralstyrt og som bidrar til å bringe frekvensen tilbake til 50 Hz. Frekvenskvaliteten har i de seneste årene hatt en negativ trend, delvis grunnet ubalanser som oppstår som følge av tidsoppløsningen i energimarkedet. Disse nye reservene skal aktiveres mellom dagens primærreserver og regulerkraftmarkedet. 

 

Det er inngått avtaler med fem aktører; Agder, E-CO, Statkraft, Sira Kvina og Skagerak. Produksjonsapparatet i disse fem selskapene skal motta settpunkter på sekundnivå. Det samlede volum er i størrelsesorden 300 MW, som er i tråd med anbefalingen fra en nordisk teknisk utredning om fremtidig reservebehov.

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

 

Direktør, Systemdrift og analyse, Tom Tellefsen, mobiltlf.: 90536827

 

Fagsjef David Whitley, mobiltlf.: 99272870