Auke var invitert til EU's energisjef for å presentere Statnetts visjoner for det framtidige europeiske kraftnettet og det indre energimarkedet.

Blant temaene var både Statnetts kabler til Tyskland og Storbritannia, samt kapasitetsmarkedsløsninger og balansering av det europeiske kraftsystemet. Disse og flere andre initiativer vil følges opp fra Statnett framover.

Dialogen med Europakommisjonen og EU er viktig for Statnett, både på grunn av den relevante regelverksutformingen som nå skjer i EU, men også på grunn av målet om at et indre energimarked i EU skal være realisert innen 2014. Dette er av stor betydning for Norge som energinasjon og for Statnett som systemoperatør, fordi det endrer rammevilkårene for Statnett på kort og lang sikt. En god, kontinuerlig dialog med EU-institusjonene er derfor av stor betydning for Statnett.