NVE anslår at tilsiget i magasinene har vært på ca 50-60 prosent over normalen for alle ukene i juni og juli. Dette gjør at fyllingsgraden for uke 29 som er sist oppdaterte tall, ligger på 83 prosent, 7,8 prosentpoeng over normalen. Dette er likevel godt under den registrerte maksimalverdien for uke 29 i måleserien, som er 89,5 prosentpoeng fra år 2000.

 

Midt-Norge skiller seg ut ved å ha den høyest målte fyllingsgraden for denne årstiden. I uke 29 lå fyllingsgraden på 90 prosent, 5 prosent over normalen.

 

Netto eksport og lavt prisnivå
Prisnivået har vært lavt i Norge de siste månedene, og det har kun vært moderate prisforskjeller i Norden. Den totale produksjonen i Norge fra uke 22-29 har vært på 18,6 TWh, mens forbruket har vært på 15,2 TWh. Norge har i perioden hatt en netto eksportutveksling på 3,4 TWh.

 

I Norge har utvekslingen med våre naboland stort sett bestått av import på natten og eksport på dagen, noe som må kunne sies å være normalt. Det har vært full eksport på Norned, forbindelsen mellom Norge og Nederland, hele perioden. På grunn av 20-årsrevisjon av kraftstasjonen i Kvilldal i Rogaland og resulterende begrensninger i kapasiteten mot Sørlandet har prisområdet NO2 i perioder hatt noe høyere pris enn resten av landet. Prisforskjellen tilsvarer imidlertid mindre enn 1 øre per kWh for sluttbrukerne i NO2.

 

Ingen store problemer i nettet
Den nye forbindelsen mellom Sauda og Saurdal har vært i drift siden 27. juni, og har bidratt godt til avlasting av nettet på Vestlandet. Arbeidet med Sima-Samnanger har medført perioder med utkoplinger, både i Sima, Samnanger og Norheimsund/Øystese-området. Dette har ikke skapt vesentlige problemer i driften.